Лавлах утас
Гуанмён Сон-Э эмнэлгийн дэлгэрэнгүй лавлах .
Түргэн шуурхай үйлчилгээг бид танд хүргэн үйлчлэх болно.
Лавлах утас: 02-2680-7114
Лавлах утас: 02-2680-7114
Түргэн тусламж 02-2680-7115 Үйлчлүүлэгчийн
сэтгэл ханажийн төв
02-2680-7337
Эмчилгээ эрүүл мэндийн
төв
02-2680-7337 Нйигэм халамжийн төв 02-2680-7338
Захиргааны алба 02-2680-7132 Даатгалын төв 02-2680-7157
Хэвтэх төв 02-2680-7122 Эмнэлгээс гарах хэсэг 02-2680-7156
Касс 02-2680-7152 Чандарлах төв 02-2680-7741
Тарианы төв 02-2680-7279 Эм зүйн төв 02-2680-7295
Гуанз 02-2680-7173 Эрүүл хоолны зөвлөх төв 02-2680-7173
Хэрэг эрхлэх алба 02-2680-7245
Түргэн тусламж 02-2680-7115 Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл
ханажийн төв
02-2680-7337
Эмчилгээ эрүүл
мэндийн төв
02-2680-7337 Нйигэм халамжийн
төв
02-2680-7338
Захиргааны алба 02-2680-7132 Даатгалын төв 02-2680-7157
Хэвтэх төв 02-2680-7122 Эмнэлгээс гарах төв 02-2680-7156
Касс 02-2680-7152 Чандарлах төв 02-2680-7741
Тарианы өрөө 02-2680-7279 Эм зүйн төв 02-2680-7295
Гуанз 02-2680-7173 Эрүүл хоолны зөвлөх төв 02-2680-7173
Хэрэг эрхлэх алба 02-2680-7245
Эмчилгээний төв
Рентгэн зургын бүртгэл 02-2680-7191 Эхо 02-2680-7186
CT төв 02-2680-7196 MRI төв 02-2680-7195
Цусны шиннжилгээ 02-2680-7392 Цусны шинжилгээ 02-2680-7395
Зүрхний бичлэг 02-2680-7586 Зүрхний шинжилгээ 02-2680-7326
Зүрхний эхо 02-2680-7324 Яс сийрэгжилт 02-2680-7267
Булчингийн мэдрэлийн
шинжилгээ
02-2680-7364 Тархиний бичлэг 02-2680-7508
Дурангын шинжилгээ 02-2680-7585 Нөхөн сэргээх эмчилгээ 02-2680-7589
Зүрх, зүрх судасны
шинжилгээ
02-2680-7330 Арьс 02-2680-7243
Ерөнхий шинжилгээ 02-2680-7383 Бөөрний шинжилгээ 02-2680-7387
Сахарын шинжилгээ 02-2680-7269 Сахарын сургалт 02-2680-7660