Сон-Э эмнэлэг
Чин сэтгэлээсээ дээд зэргийн эмчилгээ үйлчилгээг та
бүхэнд хүргэх болно.
Та бүхний итгэлийг даасан эмнэлэг болохын төлөө хичээх болно.

2017он(Сон-Э 50жил) BEST10 Шилдэг 10-н эмнэлэгийн нэг“Шилдэгийн шилдэг” болохын төлөө MISSON, VISION