Ирэх арга
Ирэх арга.
Олон улсын нисэх буудал, метро, автобус, машин болон эмнэлгийн үнэгүй автобусны танилцуулга
хаяг :
경기도 광명시 디지털로 36(철산동)
Кёнгиду гуанмёнши дижиталлу 36 ( чолсандун )
Утас:
02-2680-7114 / факс:02-2680-7755
Метро
7р шугам Чолсан (Cheolsan station) буудал : 1р гарц 5минут

Автобус
Автобус

Гуанмён Сон-Э буух

(ногоон, цэнхэр автобус)
101, 21, 3, 3-1, 503, 5536, 5714

Чолсан буудал дээр буух

(ногоон, цэнхэр автобус)
504, 22, 27, 7, 7-1, 11-2, 12, 17, 5536, 5714, 6014

Чолсан буудал дээр буух

(ногоон автобус)
6616, 6638
Машинаар ирэх
Машинаар ирэх

Сөүл Шичоноос ирэх
(18.3km, 25мин)

шичон → шинчун → янхуа → сонсанру → собу → чолсан → гуанмён сон-э

Ганнамаас ирэх
(17km, 30мин)

ганнамнамбу → дижитал → сүчүл → чолсан →гуанмён

Бүчоноос ирэх
(10km, 20мин)

бүчон → сусагори → гёнинру → гуанмён → чолсан → гуанмён сон-э

Бүпёноос ирэх
(26km, 27мин)

бүпён → банпуIC → жэмүл зам → собү → чолсан→ гуанмён сон-э

Анянаас ирэх
(12km, 20мин)

анян → дэрим4зам → согсүIC → кимчонIC →чолсан → гуанмён сон-э
Дараах сайтнаас эмнэлэг руу ирэх аргыг хайж болно.
localtion_naver
localtion_naver
localtion_daum
localtion_daum
localtion_google
localtion_google